Ceník služeb
Dodatečný výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (úrazové pojištění, hodnocení bolestného) 200 Kč
© 2013 MUDr. Jiří Sztefek
Aplikace vlastní plazmy
790 Kč